User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Martina Arar

Podaci o studiju

Studij Animalne znanosti
Akademska god. upisa: 2007/2008
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Animalne znanosti
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2011/2012
Datum završetka studija: 28.09.2012.
Tema: Rezidui antibiotika u mesu peradi
Ime mentora: Ivica
Prezime mentora: Kos
Studij Mehanizacija
Akademska god. upisa: 2012/2013
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Mehanizacija
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2014/2015
Datum završetka studija: 07.07.2015.
Tema: Nutritivna vrijednost kašastog soka iz odabranih voćnih i povrtnih sirovina
Ime mentora: Nadica
Prezime mentora: Dobričević

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Martina Arar
Ime: Martina
Prezime: Arar
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top