User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Dora Arbanas

Podaci o studiju

Studij Krajobrazna arhitektura
Akademska god. upisa: 2013/2014
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. prosp. arch.
Naziv studija: Krajobrazna arhitektura
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2018/2019
Datum završetka studija: 20.09.2019.
Tema: Obnavljajući učinci prirode
Ime mentora: Marina
Prezime mentora: Štambuk
Studij Krajobrazna arhitektura
Akademska god. upisa: 2019/2020
Akademski/stručni naziv: mag. ing. prosp. arch.
Naziv studija: Krajobrazna arhitektura
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2020/2021
Datum završetka studija: 29.09.2021.
Tema: Deterioracija parkovnih elemenata izgrađenih od arhitektonskog kamena u parkovima grada Zagreba
Ime mentora: Kristina
Prezime mentora: Krklec

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Dora Arbanas
Ime: Dora
Prezime: Arbanas
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top