User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Tea Arbutina

Podaci o studiju

Studij Hortikultura
Akademska god. upisa: 2017/2018
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Hortikultura
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2019/2020
Datum završetka studija: 18.09.2020.
Tema: Genetska varijabilnost u nutritivnom i fitokemijskom sastavu microgreensa
Ime mentora: Ivanka
Prezime mentora: Habuš Jerčić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Tea Arbutina
Ime: Tea
Prezime: Arbutina
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top