User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Ema Ardalić

Podaci o studiju

Studij Agrarna ekonomika
Akademska god. upisa: 2014/2015
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Agrarna ekonomika
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2017/2018
Datum završetka studija: 14.09.2018.
Tema: Utjecaj članstva u EU na proizvodnju prehrambenih proizvoda
Ime mentora: Ramona
Prezime mentora: Franić
Studij Ekološka poljoprivreda i agroturizam
Akademska god. upisa: 2019/2020
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Ekološka poljoprivreda i agroturizam
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2020/2021
Datum završetka studija: 29.09.2021.
Tema: Stav potrošača i njihovo prihvaćanje kultiviranog (in vitro) mesa
Ime mentora: Marija
Prezime mentora: Cerjak

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Ema Ardalić
Ime: Ema
Prezime: Ardalić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top