User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Stiven Arih

Podaci o studiju

Studij Animalne znanosti
Akademska god. upisa: 2019/2020
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Animalne znanosti
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2021/2022
Datum završetka studija: 14.09.2022.
Tema: Hrvatske izvorne pasmine peradi
Ime mentora: Dalibor
Prezime mentora: Bedeković

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Stiven Arih
Ime: Stiven
Prezime: Arih
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top