User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Stella Arlović

Podaci o studiju

Studij Agroekologija
Akademska god. upisa: 2015/2016
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Agroekologija
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2017/2018
Datum završetka studija: 14.09.2018.
Tema: Mineralni sastav janjećeg mesa
Ime mentora: Boro
Prezime mentora: Mioč
Studij Agroekologija
Akademska god. upisa: 2018/2019
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Agroekologija
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2020/2021
Datum završetka studija: 29.09.2021.
Tema: Primjene kemijskih svojstava tla uslijed primjene pepela pod kulturom Miscanthus x giganteus
Ime mentora: Darija
Prezime mentora: Bilandžija

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Stella Arlović
Ime: Stella
Prezime: Arlović
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top