User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Ana Romana Armanda

Podaci o studiju

Studij Agroekologija
Akademska god. upisa: 2013/2014
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Agroekologija
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2015/2016
Datum završetka studija: 21.09.2016.
Tema: Hidroponski uzgoj rajčice na kamenoj vuni i kokosovim vlaknima
Ime mentora: Božidar
Prezime mentora: Benko
Studij Povrćarstvo
Akademska god. upisa: 2016/2017
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Povrćarstvo
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2018/2019
Datum završetka studija: 24.09.2019.
Tema: Količina kalija u rajčici i proizvodima od rajčice
Ime mentora: Marko
Prezime mentora: Petek

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Ana Romana Armanda
Ime: Ana Romana
Prezime: Armanda
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top