User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Šimun Aščić

Podaci o studiju

Studij Poljoprivredna tehnika
Akademska god. upisa: 2012/2013
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Poljoprivredna tehnika
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2014/2015
Datum završetka studija: 10.07.2015.
Tema: Uzgoj ovaca na gospodarstvu Aščić
Ime mentora: Boro
Prezime mentora: Mioč
Studij Ekološka poljoprivreda i agroturizam
Akademska god. upisa: 2015/2016
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Ekološka poljoprivreda i agroturizam
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2016/2017
Datum završetka studija: 19.09.2017.
Tema: Klaonički pokazatelji i odlike trupa janjadi travničke pramenke na području Bilogore
Ime mentora: Boro
Prezime mentora: Mioč

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Šimun Aščić
Ime: Šimun
Prezime: Aščić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top