User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Jure Atlija

Podaci o studiju

Studij Hortikultura
Akademska god. upisa: 2018/2019
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Hortikultura
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2020/2021
Datum završetka studija: 17.09.2021.
Tema: Hladna maceracija u prizvodnji bijelih i crnih vina
Ime mentora: Ana-Marija
Prezime mentora: Jagatić Korenika

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Jure Atlija
Ime: Jure
Prezime: Atlija
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top