User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Marina Atlija

Podaci o studiju

Studij Agrarna ekonomika
Akademska god. upisa: 2005/2006
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Agrarna ekonomika
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2007/2008
Datum završetka studija: 16.09.2008.
Tema: Sociološko - ekonomski aspekti zaštite posavskog konja.
Ime mentora: Ino
Prezime mentora: Čurik
Studij Genetika i oplemenjivanje životinja
Akademska god. upisa: 2008/2009
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Genetika i oplemenjivanje životinja
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2010/2011
Datum završetka studija: 13.06.2011.
Tema: Varijabilnost mitohondrijske DNA divlje svinje Istre i otoka Cresa
Ime mentora: Vlatka
Prezime mentora: Čubrić Čurik

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Marina Atlija
Ime: Marina
Prezime: Atlija
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top