User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Matija Atlija

Podaci o studiju

Studij Poljoprivredna tehnika
Akademska god. upisa: 2011/2012
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Poljoprivredna tehnika
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2013/2014
Datum završetka studija: 19.09.2014.
Tema: Primjena strojeva i opreme u uzgoju ovaca i janjadi
Ime mentora: Dubravko
Prezime mentora: Filipović
Studij Mehanizacija
Akademska god. upisa: 2014/2015
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Mehanizacija
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2016/2017
Datum završetka studija: 16.03.2017.
Tema: Nove tehnologije u upravljanju procesima tova pilića
Ime mentora: Stjepan
Prezime mentora: Pliestić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Matija Atlija
Ime: Matija
Prezime: Atlija
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top