User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Kristijan Augustin

Podaci o studiju

Studij Agroekologija
Akademska god. upisa: 2013/2014
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Agroekologija
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2016/2017
Datum završetka studija: 17.07.2017.
Tema: Analiza podataka ribolova Sisačko-moslavačke županije
Ime mentora: Tomislav
Prezime mentora: Treer
Studij Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi
Akademska god. upisa: 2017/2018
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2019/2020
Datum završetka studija: 28.09.2020.
Tema: Mikrobiološka analiza unutarnjeg i vanjskog zraka farme svinja u Slavoniji
Ime mentora: Mirna
Prezime mentora: Mrkonjić Fuka

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Kristijan Augustin
Ime: Kristijan
Prezime: Augustin
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top