User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Mirna Avdić

Podaci o studiju

Studij Zaštita bilja
Akademska god. upisa: 2017/2018
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Zaštita bilja
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2019/2020
Datum završetka studija: 17.09.2020.
Tema: Varroa destructor - parazit europskih pčela
Ime mentora: Dinka
Prezime mentora: Grubišić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Mirna Avdić
Ime: Mirna
Prezime: Avdić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top