User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Srđan Babac

Podaci o studiju

Studij Agroekologija
Akademska god. upisa: 2013/2014
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Agroekologija
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2016/2017
Datum završetka studija: 19.09.2017.
Tema: Psi u lovstvu
Ime mentora: Roman
Prezime mentora: Safner
Studij Ekološka poljoprivreda i agroturizam
Akademska god. upisa: 2017/2018
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Ekološka poljoprivreda i agroturizam
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2019/2020
Datum završetka studija: 30.09.2020.
Tema: Mineralni sastav i prinos mladih izdanaka u plutajućem hidroponu
Ime mentora: Sanja
Prezime mentora: Radman

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Srđan Babac
Ime: Srđan
Prezime: Babac
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top