User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Hrvoje Babić

Podaci o studiju

Studij Hortikultura
Akademska god. upisa: 2018/2019
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Hortikultura
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2020/2021
Datum završetka studija: 09.07.2021.
Tema: Oprašivanje i oplodnja voćaka
Ime mentora: Tomislav
Prezime mentora: Jemrić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Hrvoje Babić
Ime: Hrvoje
Prezime: Babić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top