User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Iva Babić

Podaci o studiju

Studij Hortikultura
Akademska god. upisa: 2014/2015
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Hortikultura
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2016/2017
Datum završetka studija: 11.09.2017.
Tema: Tehnološke i zakonske mogućnosti korekcije mošta i vina
Ime mentora: Ana-Marija
Prezime mentora: Jagatić Korenika
Studij Vinogradarstvo i vinarstvo
Akademska god. upisa: 2017/2018
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Vinogradarstvo i vinarstvo
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2019/2020
Datum završetka studija: 21.09.2020.
Tema: Učinak kvasaca Saccharomyces sp. i Lachancea thermotolerans na promjene u kemijskom sastavu vina Frankovka
Ime mentora: Ana-Marija
Prezime mentora: Jagatić Korenika

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Iva Babić
Ime: Iva
Prezime: Babić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top