User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Kristina Babić

Podaci o studiju

Studij Hortikultura
Akademska god. upisa: 2010/2011
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Hortikultura
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2012/2013
Datum završetka studija: 19.09.2013.
Tema: Primjena aditiva u konzerviranju voća i povrća
Ime mentora: Sandra
Prezime mentora: Voća
Studij Ukrasno bilje
Akademska god. upisa: 2013/2014
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Ukrasno bilje
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2015/2016
Datum završetka studija: 03.03.2016.
Tema: Anatomske i mikromorfološke karakteristike tepala tulipana
Ime mentora: Tatjana
Prezime mentora: Prebeg

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Kristina Babić
Ime: Kristina
Prezime: Babić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top