User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Maja Babić

Podaci o studiju

Studij Hortikultura
Akademska god. upisa: 2009/2010
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Hortikultura
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2011/2012
Datum završetka studija: 21.09.2012.
Tema: Svojstva podloga za agrume
Ime mentora: Tomislav
Prezime mentora: Jemrić
Prezime završetak studija: Popović
Studij Voćarstvo
Akademska god. upisa: 2012/2013
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Voćarstvo
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2015/2016
Datum završetka studija: 20.05.2016.
Tema: Optimiziranje kakvoće plodova mandarine sorte "Kawano Wase" toplinskim tretmanima poslije berbe
Ime mentora: Tomislav
Prezime mentora: Jemrić
Prezime završetak studija: Popović

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Maja Babić
Ime: Maja
Prezime: Babić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top