User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Jelena Babić-Alagić

Podaci o studiju

Studij Animalne znanosti
Akademska god. upisa: 2006/2007
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Animalne znanosti
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2012/2013
Datum završetka studija: 30.09.2013.
Tema: Utjecaj različitih načina uzgoja na klaoničke pokazatelje tovnih kunića
Ime mentora: Zlatko
Prezime mentora: Janječić
Studij Proizvodnja i prerada mesa
Akademska god. upisa: 2013/2014
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Proizvodnja i prerada mesa
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2016/2017
Datum završetka studija: 29.09.2017.
Tema: Utjecaj dodatka bučine pogače u krmnu smjesu na proizvodne rezultate brojlerskih pilića
Ime mentora: Zlatko
Prezime mentora: Janječić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Jelena Babić-Alagić
Ime: Jelena
Prezime: Babić-Alagić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top