User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Iva Baček

Podaci o studiju

Studij Agroekologija
Akademska god. upisa: 2007/2008
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Agroekologija
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2009/2010
Datum završetka studija: 17.09.2010.
Tema: Mogućnosti vezanja ugljika u poljoprivrednim tlima
Ime mentora: Ivana
Prezime mentora: Šestak
Studij Agroekologija
Akademska god. upisa: 2010/2011
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Agroekologija
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2012/2013
Datum završetka studija: 24.09.2013.
Tema: Utjecaj dušične gnojidbe na intenzitet fotosinteze modernih i starih sorata ozime pšenice
Ime mentora: Tea
Prezime mentora: Horvat

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Iva Baček
Ime: Iva
Prezime: Baček
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top