User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Šime Bačić

Podaci o studiju

Studij Animalne znanosti
Akademska god. upisa: 2018/2019
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Animalne znanosti
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2021/2022
Datum završetka studija: 14.09.2022.
Tema: Utjecaj mikotoksina na proizvodnost i kvalitetu kokošjih jaja
Ime mentora: Zlatko
Prezime mentora: Janječić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Šime Bačić
Ime: Šime
Prezime: Bačić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top