User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Tomislav Baća

Podaci o studiju

Studij Animalne znanosti
Akademska god. upisa: 2007/2008
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Animalne znanosti
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2010/2011
Datum završetka studija: 22.09.2011.
Tema: Moderni šaranski ribolov
Ime mentora: Nikica
Prezime mentora: Šprem
Studij Ribarstvo i lovstvo
Akademska god. upisa: 2011/2012
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Ribarstvo i lovstvo
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2013/2014
Datum završetka studija: 22.09.2014.
Tema: Ulov po jedinici napora na natjecanjima u šaranskom ribolovu
Ime mentora: Ivica
Prezime mentora: Aničić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Tomislav Baća
Ime: Tomislav
Prezime: Baća
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top