User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Vladimir Brajković

Podaci o studiju

Studij Animalne znanosti
Akademska god. upisa: 2008/2009
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Animalne znanosti
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2010/2011
Datum završetka studija: 08.07.2011.
Tema: Nasljeđivanje plodnosti kod bikova
Ime mentora: Ino
Prezime mentora: Čurik
Studij Genetika i oplemenjivanje životinja
Akademska god. upisa: 2011/2012
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Genetika i oplemenjivanje životinja
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2013/2014
Datum završetka studija: 17.12.2013.
Tema: Razvoj i varijabilnost mikrosatelita Y-kromosoma u populaciji divljih svinja
Ime mentora: Vlatka
Prezime mentora: Čubrić Čurik

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Vladimir Brajković
Ime: Vladimir
Prezime: Brajković
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top