User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Vice Bralić

Podaci o studiju

Studij Poljoprivredna tehnika
Akademska god. upisa: 2018/2019
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Poljoprivredna tehnika
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2020/2021
Datum završetka studija: 15.09.2021.
Tema: Razvojne mogućnosti u hlađenju ribe i ribljih prerađevina
Ime mentora: Stjepan
Prezime mentora: Pliestić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Vice Bralić
Ime: Vice
Prezime: Bralić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top