User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Boško Brčić

Podaci o studiju

Studij Agrarna ekonomika
Akademska god. upisa: 2008/2009
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Agrarna ekonomika
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2012/2013
Datum završetka studija: 17.07.2013.
Tema: Zakonski propisi držanja ovaca u Hrvatskoj kroz povijest
Ime mentora: Boro
Prezime mentora: Mioč

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Boško Brčić
Ime: Boško
Prezime: Brčić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top