User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Vedran Brebrić

Podaci o studiju

Studij Hortikultura
Akademska god. upisa: 2005/2006
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Hortikultura
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2009/2010
Datum završetka studija: 24.09.2010.
Tema: Održavanje kakvoće jabike poslije berbe ekološki prihvatljivim tretmanima
Ime mentora: Tomislav
Prezime mentora: Jemrić
Studij Ukrasno bilje
Akademska god. upisa: 2010/2011
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Ukrasno bilje
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2013/2014
Datum završetka studija: 23.04.2014.
Tema: Utjecaj mase sjemena na klijavost crnog i bijelog bora
Ime mentora: Ksenija
Prezime mentora: Karlović

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Vedran Brebrić
Ime: Vedran
Prezime: Brebrić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top