User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Andrea Brečević

Podaci o studiju

Studij Agrarna ekonomika
Akademska god. upisa: 2011/2012
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Agrarna ekonomika
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2013/2014
Datum završetka studija: 23.09.2014.
Tema: Društveno-institucijski čimbenici u osnivanju zadružnog poslovanja
Ime mentora: Đurđica
Prezime mentora: Žutinić
Studij Vinogradarstvo i vinarstvo
Akademska god. upisa: 2014/2015
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Vinogradarstvo i vinarstvo
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2016/2017
Datum završetka studija: 20.12.2016.
Tema: Karakteristike vina Malvazija istarska primjenom karbonske maceracije
Ime mentora: Ana
Prezime mentora: Jeromel

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Andrea Brečević
Ime: Andrea
Prezime: Brečević
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top