User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Božica Brekalo

Podaci o studiju

Studij Ekološka poljoprivreda
Akademska god. upisa: 2006/2007
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Ekološka poljoprivreda
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2008/2009
Datum završetka studija: 18.09.2009.
Tema: Pomološke značajke plodova trešnje cijepljenih na podlozi Gisela 5.
Ime mentora: Zlatko
Prezime mentora: Čmelik
Studij Proizvodnja i prerada mlijeka
Akademska god. upisa: 2009/2010
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Proizvodnja i prerada mlijeka
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2011/2012
Datum završetka studija: 27.09.2012.
Tema: Utjecaj načina konzerviranja na koncentraciju ureje u ovčjem mlijeku
Ime mentora: Neven
Prezime mentora: Antunac

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Božica Brekalo
Ime: Božica
Prezime: Brekalo
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top