User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Lea Brkić

Podaci o studiju

Studij Agrarna ekonomika
Akademska god. upisa: 2014/2015
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Agrarna ekonomika
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2016/2017
Datum završetka studija: 01.09.2017.
Tema: Pokretanje agroturističke djelatnosti - studija slučaja
Ime mentora: Ivo
Prezime mentora: Grgić
Studij Agrobiznis i ruralni razvitak
Akademska god. upisa: 2017/2018
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Agrobiznis i ruralni razvitak
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2019/2020
Datum završetka studija: 23.09.2020.
Tema: Važnost pojedinih obilježja ribe pripadnicima generacije Y
Ime mentora: Marija
Prezime mentora: Cerjak

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Lea Brkić
Ime: Lea
Prezime: Brkić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top