User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Nicholas William Brkić

Podaci o studiju

Studij Poljoprivredna tehnika
Akademska god. upisa: 2014/2015
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Poljoprivredna tehnika
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2016/2017
Datum završetka studija: 20.09.2017.
Tema: Usporedba trava miskantus (Miscanthus x giganteus Greef at Deu.) i divovska trska (Arundo donax L.) u proizvodnji biomase
Ime mentora: Josip
Prezime mentora: Leto
Studij Melioracije
Akademska god. upisa: 2017/2018
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Melioracije
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2019/2020
Datum završetka studija: 30.09.2020.
Tema: Rekonstrukcija Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Brkić
Ime mentora: Goran
Prezime mentora: Fruk

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Nicholas William Brkić
Ime: Nicholas William
Prezime: Brkić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top