User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Dora Brkljačić

Podaci o studiju

Studij Agrarna ekonomika
Akademska god. upisa: 2016/2017
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Agrarna ekonomika
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2018/2019
Datum završetka studija: 05.09.2019.
Tema: Doprinos pokriću varijabilnih troškova odabranih poljoprivrednih proizvoda "Rasadnici Hadrović" d.o.o.
Ime mentora: Branka
Prezime mentora: Šakić Bobić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Dora Brkljačić
Ime: Dora
Prezime: Brkljačić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top