User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Irena Brlić Puškarić

Podaci o studiju

Studij Zaštita bilja
Akademska god. upisa: 2012/2013
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Zaštita bilja
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2015/2016
Datum završetka studija: 12.09.2016.
Tema: Prisutnost oprašivača na cvjetnim trakama poljoprivrednog dobra Šašinovec
Ime mentora: Tanja
Prezime mentora: Gotlin Čuljak
Prezime završetak studija: Brlić
Studij Fitomedicina
Akademska god. upisa: 2016/2017
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Fitomedicina
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2017/2018
Datum završetka studija: 16.07.2018.
Tema: Dinamika populacije octene mušice ploda (Drosophila suzukii) u voćnjacima na području Zagreba
Ime mentora: Ivana
Prezime mentora: Pajač Živković
Prezime završetak studija: Brlić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Irena Brlić Puškarić
Ime: Irena
Prezime: Brlić Puškarić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top