User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Petar Brljević

Podaci o studiju

Studij Ekološka poljoprivreda
Akademska god. upisa: 2008/2009
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Ekološka poljoprivreda
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2011/2012
Datum završetka studija: 12.09.2012.
Tema: Ekološko vinogradarstvo Hrvatske
Ime mentora: Marko
Prezime mentora: Karoglan
Studij Voćarstvo
Akademska god. upisa: 2012/2013
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Voćarstvo
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2014/2015
Datum završetka studija: 30.06.2015.
Tema: Fiziološki i ekonomski značaj dozrelosti ploda mandarinke (Citrus reticulata L.)
Ime mentora: Đani
Prezime mentora: Benčić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Petar Brljević
Ime: Petar
Prezime: Brljević
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top