User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Davor Brnobić

Podaci o studiju

Studij Zaštita bilja
Akademska god. upisa: 2008/2009
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Zaštita bilja
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2010/2011
Datum završetka studija: 23.09.2011.
Tema: Primjena herbicida u krumpiru nakon nicanja korova
Ime mentora: Natalija
Prezime mentora: Galzina
Studij Fitomedicina
Akademska god. upisa: 2011/2012
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Fitomedicina
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2014/2015
Datum završetka studija: 09.07.2015.
Tema: Spektar djelovanja post-emergence herbicida registriranih u kupusu
Ime mentora: Klara
Prezime mentora: Barić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Davor Brnobić
Ime: Davor
Prezime: Brnobić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top