User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Iva Brozinčević

Podaci o studiju

Studij Hortikultura
Akademska god. upisa: 2007/2008
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Hortikultura
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2009/2010
Datum završetka studija: 08.07.2010.
Tema: Boja kao kriterij u primjeni biljnog materijala
Ime mentora: Miroslav
Prezime mentora: Poje
Prezime završetak studija: Cvetnić
Studij Ukrasno bilje
Akademska god. upisa: 2010/2011
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Ukrasno bilje
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2011/2012
Datum završetka studija: 03.07.2012.
Tema: Utjecaj supstrata i gnojidbe na rast i cvatnju jaglaca (Primula vulgaris L.)
Ime mentora: Ines
Prezime mentora: Han Dovedan
Prezime završetak studija: Cvetnić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Iva Brozinčević
Ime: Iva
Prezime: Brozinčević
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top