User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Nikolina Brozović

Podaci o studiju

Studij Krajobrazna arhitektura
Akademska god. upisa: 2010/2011
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. prosp. arch.
Naziv studija: Krajobrazna arhitektura
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2014/2015
Datum završetka studija: 27.09.2015.
Tema: Park kralja Tomislava u sustavu javnih zelenih površina grada Ogulina
Ime mentora: Branka
Prezime mentora: Aničić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Nikolina Brozović
Ime: Nikolina
Prezime: Brozović
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top