User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Ana Brunović

Podaci o studiju

Studij Biljne znanosti
Akademska god. upisa: 2009/2010
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Biljne znanosti
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2015/2016
Datum završetka studija: 17.06.2016.
Tema: Uloga komposta u ekološkoj poljoprivredi
Ime mentora: Ivica
Prezime mentora: Kisić
Prezime završetak studija: Funtak
Studij Ekološka poljoprivreda i agroturizam
Akademska god. upisa: 2016/2017
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Ekološka poljoprivreda i agroturizam
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2018/2019
Datum završetka studija: 19.09.2019.
Tema: Povjerenje vegetarijanaca i vegana u europsku vegetarijansku oznaku
Ime mentora: Marija
Prezime mentora: Cerjak
Prezime završetak studija: Funtak

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Ana Brunović
Ime: Ana
Prezime: Brunović
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top