User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Anton Brusić

Podaci o studiju

Studij Hortikultura
Akademska god. upisa: 2013/2014
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Hortikultura
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2015/2016
Datum završetka studija: 07.07.2016.
Tema: Suvremena tehnika u vinogradarskoj proizvodnji
Ime mentora: Marko
Prezime mentora: Karoglan
Studij Vinogradarstvo i vinarstvo
Akademska god. upisa: 2016/2017
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Vinogradarstvo i vinarstvo
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2017/2018
Datum završetka studija: 13.07.2018.
Tema: Utjecaj djelomične defolijacije na prinos i kemijski sastav grožđa sorte 'Cabernet sauvignon' (Vitis vinifera L.)
Ime mentora: Marko
Prezime mentora: Karoglan

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Anton Brusić
Ime: Anton
Prezime: Brusić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top