User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Berislav Budinšćak

Podaci o studiju

Studij Hortikultura
Akademska god. upisa: 2006/2007
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Hortikultura
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2009/2010
Datum završetka studija: 16.09.2010.
Tema: Utjecaj agro i elaiotehničkih čimbenika na aromatske tvari u ekstra djevičanskim maslinovim uljima
Ime mentora: Đani
Prezime mentora: Benčić
Studij Povrćarstvo
Akademska god. upisa: 2010/2011
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Povrćarstvo
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2013/2014
Datum završetka studija: 04.06.2014.
Tema: Utjecaj gnojidbe sumporom na sadržaj makroelemenata i glukozinolata cvata brokule
Ime mentora: Nina
Prezime mentora: Toth

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Berislav Budinšćak
Ime: Berislav
Prezime: Budinšćak
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top