User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Eva-Marija Bukljaš

Podaci o studiju

Studij Krajobrazna arhitektura
Akademska god. upisa: 2012/2013
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. prosp. arch.
Naziv studija: Krajobrazna arhitektura
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2017/2018
Datum završetka studija: 11.07.2018.
Tema: Uloga otvorenih boravišnih prostora u višestambenoj arhitekturi
Ime mentora: Stanko
Prezime mentora: Stergaršek
Prezime završetak studija: Frntić
Studij Agrobiznis i ruralni razvitak
Akademska god. upisa: 2020/2021
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Agrobiznis i ruralni razvitak
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2021/2022
Datum završetka studija: 31.03.2022.
Tema: Studentska virtualna tržnica: mobilnom aplikacijom prema multifunkcionalnoj poljoprivredi
Ime mentora: Nataša
Prezime mentora: Bokan
Prezime završetak studija: Frntić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Eva-Marija Bukljaš
Ime: Eva-Marija
Prezime: Bukljaš
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top