User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Jan Bukša

Podaci o studiju

Studij Agroekologija
Akademska god. upisa: 2015/2016
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Agroekologija
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2017/2018
Datum završetka studija: 21.09.2018.
Tema: Analiza ribičkog ulova u kopnenim vodama Republike Hrvatske
Ime mentora: Tomislav
Prezime mentora: Treer
Studij Ekološka poljoprivreda i agroturizam
Akademska god. upisa: 2018/2019
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Ekološka poljoprivreda i agroturizam
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2019/2020
Datum završetka studija: 30.09.2020.
Tema: Procjena gustoće i strukture populacija plemenite periske Pinna nobilis (Linnaeus, 1758) na području Paškog zaljeva
Ime mentora: Daniel
Prezime mentora: Matulić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Jan Bukša
Ime: Jan
Prezime: Bukša
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top