User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Renata Bukvić

Podaci o studiju

Studij Zaštita bilja
Akademska god. upisa: 2009/2010
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Zaštita bilja
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2011/2012
Datum završetka studija: 25.09.2012.
Tema: Utjecaj promjena temperature zraka na pojavu štetnika u nasadima breskve
Ime mentora: Ivana
Prezime mentora: Šestak
Studij Fitomedicina
Akademska god. upisa: 2012/2013
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Fitomedicina
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2015/2016
Datum završetka studija: 29.09.2016.
Tema: Praćenje, štetnost i suzbijanje breskvinog savijača na području Sjeverozapadne Hrvatske
Ime mentora: Božena
Prezime mentora: Barić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Renata Bukvić
Ime: Renata
Prezime: Bukvić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top