User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Nina Buljević

Podaci o studiju

Studij Hortikultura
Akademska god. upisa: 2016/2017
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Hortikultura
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2018/2019
Datum završetka studija: 10.09.2019.
Tema: Kakvoća i svojstva crnih vina vinogorja Brač
Ime mentora: Ana-Marija
Prezime mentora: Jagatić Korenika

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Nina Buljević
Ime: Nina
Prezime: Buljević
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top