User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Antonija Burić

Podaci o studiju

Studij Animalne znanosti
Akademska god. upisa: 2007/2008
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Animalne znanosti
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2011/2012
Datum završetka studija: 03.10.2011.
Tema: Upravljanje mliječnom farmom
Ime mentora: Ante
Prezime mentora: Ivanković

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Antonija Burić
Ime: Antonija
Prezime: Burić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top