User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Nikolina Burić

Podaci o studiju

Studij Agroekologija
Akademska god. upisa: 2006/2007
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Agroekologija
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2008/2009
Datum završetka studija: 10.07.2009.
Tema: Uzroci i metode smanjenja pojave napuhanosti kore ploda agruma
Ime mentora: Tomislav
Prezime mentora: Jemrić
Studij Agroekologija
Akademska god. upisa: 2009/2010
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Agroekologija
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2011/2012
Datum završetka studija: 23.01.2012.
Tema: Procesi zaslanjivanja vodnih resursa u delti Neretve
Ime mentora: Gabrijel
Prezime mentora: Ondrašek

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Nikolina Burić
Ime: Nikolina
Prezime: Burić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top