User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Petra Burić

Podaci o studiju

Studij Hortikultura
Akademska god. upisa: 2009/2010
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Hortikultura
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2011/2012
Datum završetka studija: 28.06.2012.
Tema: Uzgoj tulipana za pospješivanje cvatnje
Ime mentora: Ines
Prezime mentora: Han Dovedan
Studij Ukrasno bilje
Akademska god. upisa: 2012/2013
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Ukrasno bilje
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2013/2014
Datum završetka studija: 29.09.2014.
Tema: Biljne svojte tradicijskog vrta u naselju Barat u Istri
Ime mentora: Vesna
Prezime mentora: Židovec

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Petra Burić
Ime: Petra
Prezime: Burić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top