User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Ana Bušić

Podaci o studiju

Studij Ekološka poljoprivreda
Akademska god. upisa: 2009/2010
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Ekološka poljoprivreda
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2012/2013
Datum završetka studija: 18.09.2013.
Tema: Nutritivna vrijednost egzotičnog povrća
Ime mentora: Božidar
Prezime mentora: Benko

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Ana Bušić
Ime: Ana
Prezime: Bušić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top