User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Nikša Drmić

Podaci o studiju

Studij Zaštita bilja
Akademska god. upisa: 2009/2010
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Zaštita bilja
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2011/2012
Datum završetka studija: 17.09.2012.
Tema: Štetnici šljive na Jazbini i njihovo praćenje
Ime mentora: Božena
Prezime mentora: Barić
Studij Fitomedicina
Akademska god. upisa: 2012/2013
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Fitomedicina
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2014/2015
Datum završetka studija: 30.09.2015.
Tema: Štetnici ploda šljive na pokušalištu u Jazbini
Ime mentora: Božena
Prezime mentora: Barić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Nikša Drmić
Ime: Nikša
Prezime: Drmić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top