User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Mirela Drožđan

Podaci o studiju

Studij Hortikultura
Akademska god. upisa: 2005/2006
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Hortikultura
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2007/2008
Datum završetka studija: 19.09.2008.
Tema: Morfološke i uzgojne karakteristike božura za rez
Ime mentora: Ines
Prezime mentora: Han Dovedan
Studij Ukrasno bilje
Akademska god. upisa: 2008/2009
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Ukrasno bilje
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2010/2011
Datum završetka studija: 14.07.2011.
Tema: Utjecaj kiselih gnojiva na reakciju tla za sjetvu travnog busena
Ime mentora: Mirjana
Prezime mentora: Herak Ćustić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Mirela Drožđan
Ime: Mirela
Prezime: Drožđan
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top