User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Marijana Drvodelić

Podaci o studiju

Studij Agrarna ekonomika
Akademska god. upisa: 2005/2006
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Agrarna ekonomika
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2007/2008
Datum završetka studija: 16.09.2008.
Tema: Ekonomsko-financijska obilježja proizvodnje autohtonih pasmina turopoljske i crne slavonske svinje.
Ime mentora: Josip
Prezime mentora: Juračak

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Marijana Drvodelić
Ime: Marijana
Prezime: Drvodelić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top